22 33 85 52

Psykologiske undersøgelser og kurser

Psykologiske undersøgelser

Formålet med psykologisk undersøgelse er ofte, at afdække personens ressourcer, vanskeligheder og udviklingspotentialer.

Forhold der vil blive undersøgt kan være personens kognitive, sociale, følelsesmæssige, samspils, omsorgs -og personlighedsmæssige funktionsmåder, udviklingspotentiale og eventuelle behov for støtteforanstaltninger. 

Undersøgelsen tilrettelægges altid ud fra den stillede opgave, hvilket vil sige det rekvirent ønsker belyst.

Omfang af undersøgelsen afhænger af, hvad der ønskes afdækket og aftales individuelt.

En psykologisk undersøgelse består ofte af:
 • At indhente og inddrage eksisterende viden så som sagsakter, tidligere vurderinger og nuværende beskrivelser af personen
 • Anamnestisk interviews/samtale med personen og eventuelt pårørende/netværk
 • Afhængig af hvad der ønskes vurderet og hvor omfattende en undersøgelse der er behov for, kan observationer og diverse psykologiske tests anvendes
 • Den undersøgte og rekvirent tilbydes en mundtlig tilbagemelding på den psykologiske undersøgelse
 • Vurderingen udfærdiges i en psykologisk rapport til rekvirent.

De sidste 22 år har jeg foretaget psykologiske undersøgelser af spædbørn, småbørn, skolebørn, børn med særlige behov, unge, voksne og familier. Det har primært været for Socialforvaltninger og Jobcentre, men også for behandlings/insititutioner og private.
 
Kurser

Kurser aftales individuelt ud fra ønsker om omfang, form og tema.
Jeg har afholdt kurser om:
 • Adoptivbørn
 • Angst
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Børns udvikling/udviklingspsykologi
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Teenagemødre/unge mødre
Vil du høre mere om dine muligheder for undersøgelser og kurser, så kontakt mig enten på telefon 22338552 eller via kontaktformularen her på siden.
Kontakt mig
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
www.psykologpaulinebruun.dk - Sct Peders Kirkeplads 9, 2. sal - telefon +45 2233 8552 - pb@psykologpaulinebruun.dk